Medicinsk artificiell intelligens
– en hälsosam revolution


INSPIRERAT AV NATUREN

På samma sätt som en mänsklig hjärna, lär sig Aifloos system varje användares beteende,
och optimeras individuellt efter dennes personliga behov och förutsättningar.

En av vår tids stora utmaningar är att sortera information och att använda den på rätt sätt.
Våra system bygger på så kallad ”bioinspirerad artificiell intelligens”. Det är, precis som det låter, en självlärningsprocess som är inspirerad av naturen. Aifloos teknologi påminner om biologiska neuroner och sättet de förbättrar och anpassar sig på efterhand som förutsättningarna förändras.

E-HÄLSA OCH MEDICINSK
ARTIFICIELL INTELLIGENS (MAI)

Vad är e-hälsa? Vad är AI? Behöver vi verkligen det?

E-hälsa är helt enkelt när vi använder elektroniska processer för att samla information inom hälsovården.

Nästan 20% av befolkningen i världen är over 65 år och kurvan stiger brant uppåt.

Det ökar också behovet av kvalitativ vård och omsorg inom äldreomsorgen. Aifloo® har utvecklat e-hälsosystem för att möta det behovet.

Aifloos system för äldreomsorgen tar vid där den mänskliga förmågan slutar. De minskar arbetsbelastningen för de som vårdar och ökar tryggheten för de äldre med behov av omsorg. Systemen bygger på artificiell intelligens inspirerad av naturen. Teknologin bakom självlärningsprocessen påminner om biologiska neuroner och sättet de förbättrar och anpassar sig efterhand som förutsättningarna förändras.

Medicinsk artificiell intelligens och e-hälsosystem för hantering och sortering av enorma mängder data är en stor tillgång för framtidens vård och omsorg – helt enkelt början på en nödvändig och hälsosam revolution.

Läs merLäs mindre

ATT LÄRA BETEENDEN

Det finns flera sätt att lära sig en persons beteende

Ett sätt är att montera kameror i hemmet eller att fysiskt kontrollera personen flera gånger om dagen. Många upplever den typen av övervakning som kränkande.

Det var en viktig anledning till vårt arbete. Vi tycker inte integriteten ska påverkas då man blir äldre. Vår vision är att alla ska kunna fortsätta leva sina liv som vanligt och samtidigt känna sig trygga.

Läs merLäs mindre

PERSONLIG INTEGRITET ÄR VIKTIGT

Att hantera personliga data medför ett stort ansvar. Det är mycket viktigt att rätt person får rätt information vid rätt tidpunkt. Lika viktigt är det att ingen obehörig kan ta del av informationen.

Det är anledningen till att Aifloo® har byggt system som kommunicerar krypterat, helt utan mellanhänder. Informationen presenteras enbart för den som skall ha den. Det handlar helt enkelt om integritet och respekt.

Läs merLäs mindre

ATT LEVA SJÄLVSTÄNDIGT

Med Aifloos service- och omsorgssystem kan äldre släktingar och vänner leva självständiga liv, utan rädsla och osäkerhet. Nu är det möjligt att bry sig om utan att inkräkta på privatlivet och samtidigt vara säker på att omedelbart kunna hjälpa till om något går fel.