Medicinsk artificiell intelligens
– en hälsosam revolution


INSPIRERAT AV NATUREN

På samma sätt som en mänsklig hjärna, lär sig Aifloos system varje användares beteende,
och optimeras individuellt efter dennes personliga behov och förutsättningar.

En av vår tids stora utmaningar är att sortera information och att använda den på rätt sätt.
Våra system bygger på så kallad ”bioinspirerad artificiell intelligens”. Det är, precis som det låter, en självlärningsprocess som är inspirerad av naturen. Aifloos teknologi påminner om biologiska neuroner och sättet de förbättrar och anpassar sig på efterhand som förutsättningarna förändras.

ATT LÄRA BETEENDEN

Det finns flera sätt att lära sig en persons beteende

Ett sätt är att montera kameror i hemmet eller att fysiskt kontrollera personen flera gånger om dagen. Många upplever den typen av övervakning som kränkande.

Det var en viktig anledning till vårt arbete. Vi tycker inte integriteten ska påverkas då man blir äldre. Vår vision är att alla ska kunna fortsätta leva sina liv som vanligt och samtidigt känna sig trygga.

Läs merLäs mindre

PERSONLIG INTEGRITET ÄR VIKTIGT

Att hantera personliga data medför ett stort ansvar. Det är mycket viktigt att rätt person får rätt information vid rätt tidpunkt. Lika viktigt är det att ingen obehörig kan ta del av informationen.

Det är anledningen till att Aifloo® har byggt system som kommunicerar krypterat, helt utan mellanhänder. Informationen presenteras enbart för den som skall ha den. Det handlar helt enkelt om integritet och respekt.

Läs merLäs mindre

ATT LEVA SJÄLVSTÄNDIGT

Med Aifloos service- och omsorgssystem kan äldre släktingar och vänner leva självständiga liv, utan rädsla och osäkerhet. Nu är det möjligt att bry sig om utan att inkräkta på privatlivet och samtidigt vara säker på att omedelbart kunna hjälpa till om något går fel.