Moderna e-hälsosystem för vård- och omsorg

PASSION, TEKNOLOGI OCH DESIGN

De första självlärande vård- och omsorgssystemen byggd på artificiell intelligens för service- och omsorgsboenden. Aifloo®Mind och Aifloo®Alert.

UTVECKLADE MED ANVÄNDARNA

Vi har talat med vårdgivare inom äldreomsorgen.
Vi har träffat och diskuterat med äldre med behov av omsorg och trygghet.
Vi har mött anhöriga och vi har utfört en lång rad pilotprojekt och utvärderingar.

Och alla är rörande överens om vad som är viktigt.

Vi vill veta när någonting är fel, när det sker avvikelser i de dagliga rutinerna, som tyder på att något inte är som det ska.
Och vi vill veta det i tid.

MER OMSORG.

MINDRE KONTROLL.

 

Aifloo®Mind är ett självlärande e-hälsosystem för service- och omsorgsboenden. Systemet förstår beteendemönster och larmar vid avvikelser som till exempel vid fall, frånvaro från säng eller ändrat ätbeteende. Systemet känner igen och analyserar olika rörelsemönster, matvanor och sömnbeteende.

Aifloo®Mind är en framtidssäkrad tjänsteplattform som fortlöpande kommer uppgraderas med nya funktioner.Aifloo®Alert är en helt ny generation trygghetslarm för ordinärt boende med funktioner som till exempel medicinpåminnelser och nattillsyn. Plattformen uppdateras löpande med olika funktioner.

Läs merLäs mindre

FYRA VIKTIGA FUNKTIONER

 • Varningssystem • Trender och avvikelser • Positionsbestämning inomhus • Självlärande medicinsk artificiell intelligens M.A.I

A.I – lär sig användarens beteende

Diskret och lätt

Vattentät, kan användas
i dusch och bad

Lång batteritid, 1 år

Designat för att bäras 24 timmar per dygn

ALLTID UPPDATERAD

Aifloos system är mycket användarvänliga, utvecklade i samarbete med vård- och omsorgspersonal. Via en applikation i mobil, dator eller laptop är personalen alltid uppdaterad om användarens välmående och kan agera om något inte är som det ska. Systemen sparar tid och resurser då behovet av fysiska kontoller och administrativt arbete minskar. Istället frigörs tid som kan ägnas åt kvalitativ omsorg. För den boende ökar tryggheten utan att inkräkta på den personliga integriteten.

SÅ HÄR FUNGERAR DET

Aifloos hårdvara är egentutvecklad och består av ett armband, ett antal satelliter och ett pedagogiskt användargränssnitt. Systemet är lätt att installera och börja jobba med. När Aifloo®Mind är aktiverat kan följande information ges:

  • +  Ätbeteende
  • +  Aktivitetsnivå/rörlighet
  • +  Sömncykel/sömnrubbningar
  • +  Nödsituationer som fall
  • +  Larmfunktion/larmknapp
  • +  Större beteendeförändringar

Tjänsteplattformen är framtidssäkrad och kan ständigt uppgraderas med nya funktioner.

Satelliter
Armband