Moderna e-hälsosystem för vård- och omsorg

PASSION, TEKNOLOGI OCH DESIGN

De första självlärande vård- och omsorgssystemen byggd på medicinsk artificiell intelligens för service- och omsorgsboenden. Aifloo®Mind och Aifloo®Alert.

UTVECKLADE MED ANVÄNDARNA

Vi har talat med vårdgivare inom äldreomsorgen.
Vi har träffat och diskuterat med äldre med behov av omsorg och trygghet.
Vi har mött anhöriga och vi har utfört en lång rad pilotprojekt och utvärderingar.

Och alla är rörande överens om vad som är viktigt.

Vi vill veta när någonting är fel, när det sker avvikelser i de dagliga rutinerna, som tyder på att något inte är som det ska.
Och vi vill veta det i tid.

MER OMSORG. MINDRE KONTROLL.

Aifloo®Mind är ett självlärande e-hälsosystem för service- och omsorgsboenden. Systemet förstår beteendemönster och larmar vid avvikelser som till exempel vid fall, frånvaro från säng eller ändrat ätbeteende. Systemet känner igen och analyserar olika rörelsemönster, matvanor och sömnbeteende. Aifloo®Mind är en framtidssäkrad tjänsteplattform som fortlöpande kommer uppgraderas med nya funktioner.

Aifloo®Alert är en helt ny generation trygghetslarm för ordinärt boende med funktioner som till exempel medicinpåminnelser och nattillsyn. Plattformen uppdateras löpande med olika funktioner.

E-HÄLSA OCH MEDICINSK
ARTIFICIELL INTELLIGENS (MAI)

Vad är e-hälsa? Vad är AI? Behöver vi verkligen det?

E-hälsa är helt enkelt när vi använder elektroniska processer för att samla information inom hälsovården.

Nästan 20% av befolkningen i världen är over 65 år och kurvan stiger brant uppåt.

Det ökar också behovet av kvalitativ vård och omsorg inom äldreomsorgen. Aifloo® har utvecklat e-hälsosystem för att möta det behovet.

Aifloos system för äldreomsorgen tar vid där den mänskliga förmågan slutar. De minskar arbetsbelastningen för de som vårdar och ökar tryggheten för de äldre med behov av omsorg. Systemen bygger på artificiell intelligens inspirerad av naturen. Teknologin bakom självlärningsprocessen påminner om biologiska neuroner och sättet de förbättrar och anpassar sig efterhand som förutsättningarna förändras.

Medicinsk artificiell intelligens och e-hälsosystem för hantering och sortering av enorma mängder data är en stor tillgång för framtidens vård och omsorg – helt enkelt början på en nödvändig och hälsosam revolution.

Läs merLäs mindre

ALLTID UPPDATERAD

Aifloos system är mycket användarvänliga, utvecklade i samarbete med vård- och omsorgspersonal. Via en applikation i mobil, dator eller laptop är personalen alltid uppdaterad om användarens välmående och kan agera om något inte är som det ska. Systemen sparar tid och resurser då behovet av fysiska kontoller och administrativt arbete minskar. Istället frigörs tid som kan ägnas åt kvalitativ omsorg. För den boende ökar tryggheten utan att inkräkta på den personliga integriteten.

SÅ HÄR FUNGERAR DET

Aifloos hårdvara är egentutvecklad och består av ett armband, ett antal satelliter och ett pedagogiskt användargränssnitt. Systemet är lätt att installera och börja jobba med. När Aifloo®Mind är aktiverat kan följande information ges:

  • +  Ätbeteende
  • +  Aktivitetsnivå/rörlighet
  • +  Sömncykel/sömnrubbningar
  • +  Nödsituationer som fall
  • +  Larmfunktion/larmknapp
  • +  Större beteendeförändringar

Tjänsteplattformen är framtidssäkrad och kan ständigt uppgraderas med nya funktioner.

Satelliter
Armband