juli 31, 2017

Aleris först ut med det smarta omsorgssystemet Aifloo®Mind.

Aifloo® och Aleris fördjupar sitt samarbete.

I september påbörjas den första installationen av trygghets- och omsorgssystemet Aifloo®Mind på Aleris Salabacke Plaza i Uppsala. Aleris Plaza är äldre- och demensboenden som byggs och utformas av Aleris i egen regi med de boendes behov i fokus. Med Aifloos intelligenta system ligger Aleris Plaza i framkant vad gäller välfärdsteknik.

Modern och trygg omsorg

Aifloo®Mind ersätter dagens trygghetslarm, samt kameror och annan tillsyn, som en del äldre kan uppleva som besvärande. Med systemet minskar också medarbetarnas tid för administrativt arbete, tid som istället kan ägnas åt mänsklig omtanke.

”Tillsammans med Aleris gör vi äldreomsorgen tryggare för de äldre och roligare för medarbetarna. Aifloos mål är att utveckla världens mest användarvänliga digitala omsorgssystem baserade på medicinsk artificiell intelligens, säger Aifloos VD Michael Collaros, och tillägger att bolaget nu kommit en bra bit på väg.

”Vi vill vara nytänkande och drivs av en ständig nyfikenhet kring hur vi genom smart teknik kan underlätta och förbättra de äldres vardag, utan att tumma på den mänskliga omsorgen. All välfärdsteknik vi inför på våra äldreboenden ska skapa trygghet för de äldre och dess anhöriga samt säkra den personliga integriteten och öka den äldres självbestämmande”, säger Peter Ceder, etableringschef, Aleris Omsorg.

« TO NEWS